Module 4Expert Dierentrainer NIEUW nu ook in België

Startdata nederlandZaterdag 6 januari 2024
Zaterdag 1 maart 2025
Startdatum België
Zaterdag 27 september 2025

Duur3 dagen online en 5 dagen praktijktraining

ExamenOnline theorie-examen en praktijkperiode/stage

Studiebelasting39 uur + 20 uur thuisstudie

Opleidingskosten

€ 1.785,00 in 2023

of in termijnen1e termijn, € 595,00 + € 75,00
2e termijn, € 595,00
3e termijn, € 595,00

Praktijkperiode/Stage

Studiebelasting120 uur op locatie en 25 uur thuisstudie

Opleidingskosten

€ 595,00 in 2023

Module 4

Opleiding Expert Dierentrainer

 • In deze module zet je de laatste stap tot Expert Dierentrainer.

De opleiding tot Expert Dierentrainer bestaat uit 1 module met een stage van minimaal 120 uur. Deze is alleen te volgen indien je Module 1, 2 en 3 met goed gevolg hebt afgerond. Mocht je echter al voorkennis hebben opgedaan en dit kunt aantonen is het mogelijk, op basis van eerder verworven competenties, vrijstelling te krijgen voor een of meerdere lesuren/dagen.

Voor wie

 • Iedereen die met goed gevolg module 3 heeft afgerond en de laatste stap wil zetten tot Expert Dierentrainer.
 • Meer wil leren over het gedrag, psyche en training van verschillende soorten dieren.
 • Zijn/haar skills wil verbeteren in het vak als Expert Dierentrainer.
 • Geïnteresseerd is in gedrag en training van o.a. honden, katten, boerderijdieren, erfdieren, paarden, (exotische vogels), primaten en nog veel meer andere dieren.
 • Meer wil leren over het trainen van Speur- en Specialistische Dieren en Surveillancehonden bij de Nationale Politie.
 • Meer wil leren over hondengedrag en -training.
 • Kennis wil opdoen over praktijk speuren met honden.
 • Meer wil leren over kattengedrag en -training.
 • Verschillende soorten probleemgedrag bij dieren wil begrijpen en tot eenvoudige oplossingen wil komen.
 • Ontspannen en plezierig wil samenwerken en de relatie mens-dier wil verbeteren.
 • Eventueel leiding wil gaan geven aan een team dierenverzorgers/trainers of een managementfunctie ambieert.
 • Wil doorgroeien tot Expert Dierentrainer.
 • Praktijkervaring op wil doen bij een stagebedrijf.
 • Het diploma Expert Dierentrainer wil halen.

Inhoud module 4. Wat ga je leren

In deze module maak je de laatste stap om Expert Dierentrainer te worden. Je gaat je verdiepen in kynologische kennis, gedrag en training van honden. Je leert alles over het trainen van allerlei takken van hondensport/training en bouwt kennis op over gedragsproblemen die zich voor kunnen doen tijdens een training. Daar leer je, op een eenvoudige manier, oplossingen voor te bedenken.

Honden

Je gaat leren hoe diensthonden bij de Nationale Politie getraind worden en wat speuren in de praktijk met je hond inhoudt. Je leert de kneepjes van het vak in detectie (geur identificatie) met jouw hond bij een hondenschool. Alle aangeboden locaties lenen zich prima voor het meebrengen van je eigen hond. Mocht je geen eigen hond hebben is het mogelijk dat wij voor een hond zorgen.

Katten

Hetzelfde geldt voor katten. Ook daar leer je van alles over het gedrag en training van katten en je rassenkennis wordt uitgebreid. 

EHBO hond en kat

EHBO bij honden en katten komt aan bod. Dit wordt op een geschikte praktijklocatie gegeven door een gediplomeerde dierenarts assistent. Je mag je eigen hond meenemen, mits deze geschikt is. Mocht je deze niet hebben, zorgen wij voor een geschikte hond.

Probleemgedrag

Je bouwt verder aan je trainingsvaardigheden en gaat intensiever trainen met kinderboerderijdieren/erfdieren/hoefdieren. Hierbij wordt vooral de nadruk gelegd op je opgebouwde relatie met dieren. Je leert nog meer ontspannen en plezieriger samenwerken.

Je gaat de oorsprong van het ontstaan van verschillende soorten probleemgedrag bij honden en katten beter begrijpen en op zoek naar wetenschappelijk onderbouwde eenvoudige therapeutische oplossingen. Je leert verbindingen te leggen over probleemgedrag bij boerderijdieren, paarden, landbouwhuisdieren, kinderboerderijdieren en dierentuindieren en leert hierop te anticiperen. Daarnaast ga je leren over het trainen van proefdieren.

Online leeromgeving

Je krijgt toegang tot een besloten online leeromgeving en een besloten Facebook groep. Iedere week mag je een filmpje insturen over de vorderingen van een training van je eigen huisdier. Hierop krijg je professionele feedback.

Stageperiode

Om de laatste Module tot Expert Dierentrainer met goed gevolg af te ronden, loop je stage bij een dier gerelateerde instelling. De Dierentrainers Academie beschikt over een uitgebreide lijst met adressen waaruit je kunt kiezen. In goed overleg is het eventueel ook mogelijk om in het bedrijf waar je werkt, stage te lopen.

Tijdens deze stageperiode krijg je een gediplomeerd Expert Dierentrainer als persoonlijke mentor toegewezen. Deze oud student van de opleiding is er om je te helpen bij vragen waar je tijdens je stage mee te maken krijgt, begeleid je door het stageproces heen en zal ook eenmalig een stagebezoek bij je afleggen. 

Je wordt geacht minimaal 120 uur stage te lopen in een dier gerelateerde instelling. Daarnaast moet je rekening houden met het uitwerken van je opdracht thuis. Je mag zelf een keuze maken of je kiest voor een aaneengesloten periode of versnipperd over een bepaalde periode. Uiteraard in overleg met je stagebedrijf en in overleg met de stage mentor van de Dierentrainers Academie.

Stage opdracht

Er wordt van je verwacht dat je, in samenspraak met je stagebedrijf, een opdracht gaat uitvoeren die SMART is. Je opdracht moet een meerwaarde hebben voor het bedrijf en je trainingen moeten welzijn verhogend zijn. Je ervaart hoe het is om zelfstandig een training op te zetten bij een, misschien voor jou nog onbekende diersoort.

Praktijkervaring opdoen

Doelstelling van je praktijkperiode is om zoveel mogelijk praktijkervaring op te doen binnen een stagebedrijf. Let op! Dit is geen dierverzorgingsstage. Je komt vooral informatie en kennis brengen en niet halen.

 • Je gaat het geleerde toepassen.
 • Je gaat leren om jezelf te ontwikkelen binnen het stagebedrijf.
 • Het voortouw te nemen bij een (nieuw op te zetten) training of een groepstraining.
 • Leiding te nemen of te geven.
 • Het DTA 7-Stappenplan te implementeren.
 • Indien wenselijk nazorg te geven.

Je wordt de professional die externe informatie met betrekking tot het positief trainen van dieren intern gaat doorvoeren, waarbij beide partijen tot een waardevolle samenwerking komen.

Theorielessen en praktijktrainingen

Alle opleidingen staan in het teken van het overbrengen van theoretische kennis over diergedrag en -training, praktische vaardigheden hieromtrent aanleren en casestudies. Alle leerstof is gestoeld op de laatste wetenschappelijke inzichten.

Naast het eigen maken van de theorie, welke natuurlijk heel belangrijk is om een goede dierentrainer te worden, wordt er evenredig veel aandacht besteed aan het aanleren van je praktische vaardigheden. Alle diertrainingen zijn gegarandeerd welzijn verhogend.

Trainers en Docenten

 • Toinny Lukken, Directeur/eigenaar en Master Dierentrainer
 • Robin Romijn, Personal Assistant/Dierentrainer en docent Dier en Gedrag.
 • Antoinette Peeters, Hondentrainer/Kynologisch Instructeur/Gedragstherapeut voor Honden en Gedragsbeoordelaar.
 • Sonja van Leeuwen, Dierentrainer/Honden- en Kattengedragstherapeut/eigenaar van de Kattensalon en Manager Katten Academie.
 • Sharon van Wijngaarden, Gedragstherapeut voor Honden en Eigenaar Hondenschool Villa Hondenkaravaan.
 • Erik Dijks, Trainer Praktijk Speuren en Eigenaar van Nose@Work.
 • Patrick Petersen, Instructeur bij de SSD Nationale Politie.
 • Jos Grob MBA, Eigenaar van Vollekr8.
 • Mascha Bakker, Mede-eigenaar van Improvisatieacteurs en Trainer Persoonlijke Ontwikkeling
 • Anouk Goemans, docent Dier en voormalig Medewerker Dierproeven.

Praktijktrainingen. Trainen op verschillende locaties met verschillende dieren

 • Je gaat aan de slag met het trainen van honden op verschillende locaties en met verschillende doelstellingen om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van hondentraining, gedrag, houding, probleemgedrag, ongewenst gedrag en hoe honden leren.
 • Je gaat een dag trainen bij een hondenschool en zult ervaren hoe het is om met een hond (of je eigen hond) detectie (geurindentificatie) te doen.
 • Je leert de basisprincipes van lesgeven op een hondenschool.
 • Je gaat een dag naar Amerongen om het speuren in de praktijk te leren. Samen met een hond (of je eigen hond) krijg je de unieke ervaring een spoor te volgen wat speciaal voor jullie wordt uitgezet.
 • Je maakt kennis met het trainen van Surveillancehonden bij de Nationale Politie.
 • Je wordt je bewust bekwaam van je handelen en doen. Hierdoor kom je tijdens de praktijktrainingen dichter bij je gevoel en leer je te vertrouwen op je eigen intuïtie.

Voorkennis

Het is noodzakelijk voorkennis te hebben. Dit heb je opgedaan in module 1, 2 en 3. Mocht je echter voorkennis elders hebben opgedaan en dit kunt aantonen is het mogelijk, op basis van eerder verworven competenties, vrijstelling te krijgen voor een of meerder lesuren/dagen. Het beheersen van de Engelse taal is geen must, hooguit een voordeel.

Studiemateriaal

Je ontvangt 1 week van tevoren:

 • Studiemap

Stagegids

In je studiemap zit een stagegids. Alle informatie die je nodig hebt staat er in, zo ook voor de stagebieder en je mentor. Daarnaast is er ruim voldoende tijd om tijdens de lessen vragen te stellen over je stage.

Stagelocatie

Je gaat zelf op zoek naar een stagebedrijf en legt ook zelf contact hiermee. De Dierentrainers Academie beschikt over een uitgebreide lijst met stagebedrijven waarmee we je kunnen helpen een geschikt bedrijf uit te kiezen. Maar het is ook heel goed mogelijk je stage in het bedrijf te doen waar je op dat moment werkzaam bent.

Na deze module kan je

 • Honden en katten trainen als specialisatie.
 • Het gedrag, de houding, en eenvoudig probleemgedrag van honden en katten herkennen en hierop op een juiste wijze anticiperen.
 • Eenvoudige gedragsproblemen oplossen met ethologisch verantwoorde en wetenschappelijk onderbouwde therapiemethoden.
 • Trainen met een (of je eigen) hond in praktijk speuren en detectie.
 • Trainen met een variëteit aan boerderijdieren/erfdieren/hoefdieren.
 • Begrijpen hoe Surveillancehonden bij de Nationale Politie getraind worden.
 • Verworven kennis overdragen en een aankomend collega trainer verder begeleiden in zijn/haar training.
 • Conclusies trekken uit waargenomen gedrag.
 • Werken met het DTA 7-Stappenplan, het trainingsplan zo nodig bijstellen op verloop en het individu.
 • Gedrag monitoren en managen.
 • Het zelfstandig opzetten en uitvoeren van een aantal complexere trainingen.
 • Samenwerking tijdens dierentrainingen.
 • Zelfstandig werken met een geconditioneerde versterker en anderen daarin begeleiden.
 • Plezieriger, ontspannen en in harmonie in relatie met je dier werken.
 • Leiding nemen in een team van dierenverzorgers.
 • Belangrijke training technische besluiten nemen en het voortouw nemen als het gaat om het introduceren van dierentrainingen.
 • Dierentrainingen bedenken en opzetten, al dan niet in samenwerking met andere verzorgers/trainers.
 • Dierentrainingen uitvoeren en overdragen op basis van het verhogen van het dierenwelzijn, afgestemd op de behoefte van het dier, diersoort en het bedrijf.
 • Dierenverzorgers/trainers adviseren en begeleiden in hun trainingen.
 • Verrijkingsmiddelen bedenken ten behoeve van het dierenwelzijn.
 • Koers bepalen in een team dierenverzorgers/trainers. Je focus leggen, anticiperen, vooruitkijken en het team aansturen en/of bijsturen daar waar nodig.
 • Knopen doorhakken ten behoeve van welzijn van dieren voor, tijdens en na de trainingen en fungeren als centraal aanspreekpunt.
 • Persoonlijke groei en ontwikkeling van onbewust onbekwaam naar bewust bekwaam.
 • Verschillende soorten probleemgedrag herkennen en je oplossend vermogen aanspreken door met wetenschappelijk onderbouwde oplossingen te komen.
 • Een presentatie geven over een dierentraining aan je collega’s en leidinggevende(n).

Je verstaat het vak als Expert Dierentrainer, bent een vraagbaak geworden, begrijpt alle facetten van dierentraining. Daarnaast heb je kennis over het ontstaan van verschillende soorten gedragsproblemen bij een veelvoud aan diersoorten en bent in staat deze op te lossen met verantwoorde basis therapiemethoden. Je snap de leerprincipes en kunt zelfstandig dierentrainingen opzetten waarbij het DTA 7-Stappenplan je leidraad is.

Alumigroep

Na het behalen van je diploma kun je toetreden tot onze besloten Alumigroep. 1x per jaar organiseren we een intervisie dag met een interessante spreker met een lekkere lunch waarbij je elkaar kunt bijpraten. 

We zouden het heel erg op prijs stellen als jij je dan voor zou willen dragen als Mentor van een student in het laatste jaar van de opleiding tot Expert Dierentrainer. Op die manier blijf je ook op de hoogte van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de opleiding. Daarnaast krijg je gratis toegang tot de laatste wetenschappelijke literatuur en informatie op het gebied van het trainen van dieren in de breedste zin van het woord.

Trainers en Docenten Nederland

Trainers en Docenten België volgen z.s.m.

toinny zeeleeuw
Mascha BakkerMede-eigenaar van Improvisatieacteurs en Trainer Persoonlijke Ontwikkeling
Anouk GoemansDocent Dier en voormalig Medewerker Dierproeven

7 stappenplan

Hierbij een kort overzicht van het door de Dierentrainers Academie ontwikkelt DTA 7-Stappenplan.

Stap 1
Klassieke conditionering
Aanleren clicker. Alles vanuit rust en aandacht.

Stap 2
Stuurfase
Uitlokken/sturen van het gewenste gedrag.

Stap 3
Koppelfase
Commando onlosmakelijk verbinden aan het gewenst gedrag.

Stap 4
Controlefase
Commando naar voren halen.

Stap 5
Omgevingsfase
Opvoeren van afleidende prikkels/context veranderen.

Stap 6
Generalisatiefase
Beheerst gedrag in alle situaties.

Stap 7
Handhavingsfase
Onderhouden van gedrag en evt. aanleren volgende gedrag.

Meer informatie over

Module 4 Expert Dierentrainer

Lesdata start zaterdag 6 januari 2024 NEDERLAND

Les 1
Zaterdag 6 januari
Ochtend: Persoonlijke ontwikkeling
Middag: Trainen met honden
Locatie Aeres Training Centre Barneveld
10:00u – 16:00u
Les 2
Zaterdag 13 januari
Praktijktraining boerderijdieren
Locatie AllroundAnimals
Locatie Koudhoorn (Gld)
10:00u – 16:00u
Les 3
Zaterdag 20 januari
Praktijkspeuren
Locatie Nose@work Amerongen
10:00u – 16:00u
Les 4
Woensdag 24 januari
Trainen van proefdieren
Online
19:00u – 22:00u
Les 5
Zaterdag 27 januari
Praktijktraining proefdieren
Locatie BPRC
10:00u – 16:00u
Les 6
Woensdag 31 januari
Gedragsbegeleiding hond
Online
19:00u – 22:00u
Les 7
Woensdag 7 februari
Gedragsbegeleiding kat
Online
19:00u – 22:00u
Les 8
Zaterdag 10 februari
Praktijktraining politiehonden
Locatie Werken met je hond Maarsbergen
10:00u- 16:00u
Les 9
Woensdag 14 februari
Praktijkperiode/Stage
Online

Hierna volgt je eindpresentatie over je stage
19:00u – 21:00u

Lesdata start 1 maart 2025 NEDERLAND

Les 1
Zaterdag 1 maart
Ochtend: Persoonlijke ontwikkeling
Middag: trainen met honden
Locatie Aeres Training Centre
10:00u – 16:00u
Les 2
Zaterdag 8 maart
Praktijktraining boerderijdieren
Locatie AllroundAnimals
Locatie Koudhoorn (Gld)
10:00u – 16:00u
Les 3
Zaterdag 17 maart
Praktijkspeuren
Locatie Nose@work Amerongen
10:00u – 16:00u
Les 4
Zaterdag 19 maart
Trainen van proefdieren
Online
19:00u – 22:00u
Les 5
Zaterdag 29 maart
Praktijktraining proefdieren
Locatie BPRC
10:00u – 16:00u
Les 6
Woensdag 2 april
Gedragsbegeleiding hond
Online
19:00u – 22:00u
Les 7
Woensdag 9 april Gedragsbegeleiding kat
Online
19:00u – 22:00u
Les 8
Zaterdag 19 april
Praktijktraining politiehonden
Locatie Werken met je hond Maarsbergen
10:00u- 16:00u
Les 9
Woensdag 23 april
Praktijkperiode/Stage
Online

Hierna volgt je eindpresentatie over je stage
19:00u – 21:00u

Lesdata start zaterdag 27 september 2025 BELGIË

Invulling volgt zsm.
Les 1
Zaterdag 27 september
Ochtend persoonlijke ontwikkeling
Middag trainen met honden
Locatie Zen4AllDogs Academie Schoten
10:00u – 16:00u
Les 2
Zaterdag 11 oktober
Praktijktraining boerderijdieren
Locatie volgt z.s.m.
10:00u – 16:00u
Les 3
Zaterdag 25 oktober
Praktijkspeuren
Locatie volgt z.s.m.
10:00u – 16:00u
Les 4
Donderdag 30 oktober
Trainen van proefdieren
Online
19:00u – 22:00u
Les 5
Zaterdag 8 november
Praktijktraining proefdieren
Locatie volgt z.s.m.
10:00u – 16:00u
Les 6
Donderdag 13 november
Gedragsbegeleiding hond
Online
19:00u – 22:00u
Les 7
Donderdag 20 november
Gedragbegeleiding kat
Online
19:00u – 22:00u
Les 8
Zaterdag 29 november
Praktijktraining politiehonden
Locatie Zen4AllDogs Academie Schoten
10:00u- 16:00u
Les 9
Donderdag 3 december
Praktijkperiode/Stage
Online

Hierna volgt je eindpresentatie over je stage
19:00u – 21:00u

Praktijklokaties

Aeres Barneveld
Barnseweg 3
3771 RN Barneveld

Villa Hondenkaravaan
Ziedewij 43
2991 LA Barendrecht

Speurhondenschool Nose@Work
Veenseweg 28
3958 ET Amerongen

Biomedical Primate Research Centre
Lange Kleiweg 161
2288 GJ Rijswijk

Examen

Je sluit deze module af met een presentatie over je praktijkperiode/stage. In de examencommissie zitten Toinny Lukken, directeur/eigenaar Dierentrainers Academie, een aantal gecommitteerden en de stage coördinator. Daarnaast bestaat de mogelijkheid je stagebegeleider en/of een aantal van je medestudenten uit te nodigen aanwezig te zijn.

Het examen wordt 2x per jaar afgenomen, op locatie Aeres Barneveld. Hiervoor ontvang je een uitnodiging. Direct na het afnemen van het examen neemt de examencommissie je presentatie door en krijg je dezelfde dag nog de uitslag.

De uitslag wordt beoordeeld met een onvoldoende (gezakt) of een voldoende (geslaagd). Er worden geen cijfers gegeven.

Herkansing

Mocht je onverhoopt een onvoldoende halen is het mogelijk je praktijkperiode/stage te herkansen. Hieraan zijn administratiekosten verbonden van €55,00. Je mag maximaal 1x herkansen. Mocht je daarna niet slagen is het mogelijk tegen de reguliere opleidingskosten de module over te doen. Indien je dan ook niet slaagt en de module niet over wilt doen, is het mogelijk een bewijs van deelname te ontvangen.

Ook indien je geen praktijkperiode/stage wilt doen, is het mogelijk een bewijs van deelname te ontvangen.

Diploma

Na het met goed gevolg afronden van je eindpresentatie krijg je het diploma Expert Dierentrainer. We hebben 2x per jaar een diploma-uitreiking en hierbij mag je iemand meenemen. We sluiten de opleiding feestelijk af met een hapje en een drankje en dit alles word je aangeboden door de Dierentrainers Academie.

Groot netwerk van kennis en ervaring

Je krijgt toegang tot het grote kennisnetwerk van de Dierentrainers Academie en haar partner Aeres Barneveld/Aeres Training Centre Barneveld. Hiermee kun je je onderscheiden als gekwalificeerd Dierentrainer. Je wordt opgenomen in de databank van de Dierentrainers Academie en vergroot hiermee je kans op een leuke baan in de dierenwereld!

Coach voor opleiding

De Dierentrainers Academie is altijd op zoek naar coaches voor studenten die starten met Module 4 Expert Dierentrainer. Hierbij begeleid je een student tot aan zijn/haar eindpresentatie. Je mag zelf bepalen hoeveel tijd je vrij kunt maken hiervoor maar overleg het wel goed met de stage coördinator en met de student zelf, zodat er geen misverstanden ontstaan. Er staat een vergoeding tegenover in de vorm van 25% korting op een workshop naar keuze of deelname aan het Dierentrainers Congres En natuurlijk eeuwige roem!

Accreditatie en samenwerkingspartner

De Dierentrainers Academie voldoet aan de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs en staat als docent en als instelling geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

Aeres Barneveld/Aeres Training Centre Barneveld en de Dierentrainers Academie zijn sinds 2018 samenwerkende partners. Op deze wijze ondersteunen we elkaar en kunnen we gezamenlijk het dierenwelzijn op een hoger niveau zetten. We zijn verbonden door kennisoverdracht en samenwerking en vormen zo een mooi complementair geheel om dieren onder menselijk zorg een beter bestaan te geven.

Voldoen factuur

Je ontvangt bij aanmelding een factuur die je binnen 14 dagen moet voldoen. Het is mogelijk het bedrag in 3 termijnen te betalen.

Hiervoor factureren we eenmalig €75,00 administratiekosten. De opleiding is vrijgesteld van btw.