Welzijn verhogen bij dierentuindieren

Coen Landheer
Coördinator diertrainingen Aquazoo Leeuwarden
Coen zijn grote passie is het verzorgen van dieren, zowel huisdieren als exotische diersoorten. In de afgelopen 15 jaar heeft hij ervaring op mogen doen met verschillende diersoorten. Zo heeft hij na het behalen van zijn diploma als Kynologisch instructeur gewerkt als hondentrainer. Ook heeft hij met vele exotische diersoorten mogen werken in dierentuinen en centra in binnen- en buitenland. Sinds 2,5 jaar werkt hij in AquaZoo Leeuwarden en is o.a. coördinator diertrainingen.

Onderwerp lezing:
Welzijn verhogen bij dierentuindieren (en dan specifiek ijsberen) d.m.v. de combinatie van training en keuzevrijheid voor dieren.

Trainen door middel van positief belonen
Coen neemt ons mee in de wereld van ijsberen training. Er was wat probleemgedrag in Aquazoo zoals stereotiep gedrag van de twee beren. De introductie liep niet naar behoren en men kon de beren niet binnensluiten. Juist door het trainen d.m.v. positieve beloning werden er goede resultaten behaald. De training werd verder uitgebreid met het opzetten van medische trainingen en een presentatie voor publiek. Daarnaast werden er keuzemogelijkheden voor de beren gegeven. Hierbij maakt hij onderscheid tussen ‘keuzevrijheid’ (wil graag kiezen maar de mogelijkheid is er voor het dier niet bij) en ‘keuzeopties’ (ik mag wel kiezen maar mijn keuze zit er niet bij)

Mentale uitdaging
Juist door training kon er meer duidelijkheid geboden worden voor de dieren, de verzorgers konden veiliger werken met de dieren, er werden aan de dieren mentale uitdagingen geboden welke ze hielpen zichzelf beter te ontspannen en medische controles konden beter worden uitgevoerd. Het leuke is dat de enthousiaste manier van het vertellen van zijn verhaal heel aanstekelijk werkte, zeker toen hij de toekomstplannen kenbaar maakte: er komen meer schuilplaatsen voor de beren, hogere heuvels zodat ze ook wat privacy hebben en de tunnel en het schuivensysteem gaan verbeterd worden. Er komt een uitbreiding van de trainingen en er zullen meer observatiestudies gaan plaatsvinden. Een mooi resultaat dat het trainen van dieren wel degelijk zin heeft dus!