Welke technische aspecten kunnen een steentje bijdragen?

Aike Geers Med.
Docent biologie, ethiek, welzijn en gedrag aan het Aeres MBO Barneveld

Onderwerp lezing:
De ethische aspecten die horen bij dierenwelzijn en hoe dierentraining daar een steentje aan kan bijdragen.

Je eigen huisdier opeten?
Aike blijkt een gedreven, betrokken docent die leerlingen graag enthousiast maakt voor het vak en de wereld om zich heen. Hij weet ons dan ook te boeien met een paar prikkelende stellingen zoals: ‘ Wie heeft er een huisdier?’ Bijna iedereen steekt zijn hand op. Volgende vraag: ‘wie eet er hier vlees?’ Geroezemoes in de zaal en twee derde doet zijn hand naar beneden. ‘En wie eet zijn dier op als deze Koos heet?’ Verontwaardiging maakt zich meester van de zaal en het duurt een hele tijd voordat Aike de zaal weer tot bedaren heeft. Meningen blijken verdeeld.

De vijf vrijheden van Brambell (1955)
Hij legt uit wat de maatstaven zijn voor het meten van dierenwelzijn en we worden met de vijf vrijheden van Brambell om de oren geslagen. Dieren moeten vrij zijn van honger en dorst, van ongemak, pijn, angst en stress en vrij zijn om normaal gedrag te vertonen. Best relatieve begrippen die 65 jaar geleden al geopperd werden. Tegenwoordig hebben we de ‘Welfare Quality’, een meetinstrument voor dierenwelzijn waarbij gedrag, huisvesting, voeding en gezondheid van groot belang zijn.

Waarvoor trainen we?
Als het gaat om het trainen van dieren heeft hij nog een paar doordenkertjes. Doen we het uit veiligheid voor mensen, amusement, verrijking (het dier meer prikkels geven), de conditie van het dier verbeteren, het dier als statussymbool, om gezondheid technische redenen, als hulpdier voor de mens etc. Wie bepaald het doel en hoe wordt een training ervaren door een dier? Mag je zomaar doen wat je wilt met een dier welke jij als eigendom beschouwd? En hoe zit het dan met de wilsbeschikking van dat dier? Allemaal ethische kwesties waar niet zomaar een antwoord op gevonden is, ook deze dag niet. Maar de discussie erover is de eerste stap! Dat de maatschappij kritischer wordt over het houden van dieren is een feit maar om zomaar iets te gaan roepen is te kort door de bocht. Er moet dus duidelijk meer onderzoek komen. Hij sluit zijn lezing af met een moeilijke kwestie, als je de keus hebt tussen het redden van een mens of een gorilla, wat doe je dan? En als dit dan vijf gorilla’s zijn? Bij de keuze een mens of je eigen hond haak ik af. Hier moet ik even goed over nadenken…