Toinny Lukken

Directeur/eigenaar Dierentrainers Academie

Dieren trainen, waarom zou ik?

Mijn lezing heeft de titel gekregen: Dieren trainen, waarom zou ik? Met deze prikkelende stelling hoop ik een discussie op gang te brengen over het feit dat er veel contradicties zijn als het gaat om het trainen van dieren. Zo kom ik bijvoorbeeld veel in dierentuinen en daar zijn de meningen nog steeds verdeeld als het gaat om het trainen van dierentuindieren. Vaak willen de verzorgers wel maar staat de leiding er niet achter. Er is geen geld en ook geen tijd genoeg om dieren te trainen. Men ziet de noodzaak er niet van in. De prioriteiten liggen anders.

Ook hoor ik nog steeds de dooddoener dat we dieren in hun natuurlijk omgeving met rust moeten laten. Maar zit het dier wel een natuurlijke omgeving? Een zo natuurlijk nagebootste omgeving blijft een menselijke interpretatie en is niet zelden een slap aftreksel van de werkelijkheid, waardoor gedragsproblemen kunnen ontstaan. Zouden we onszelf, naast voeding, huisvesting, educatie, conservatie en verrijking ook niet meer moeten buigen over het mentale welzijn?

 

Gelukkig zijn de meeste mensen overtuigd van het feit dat het trainen van dieren welzijnsverhogend is. Het is ook wetenschappelijk bewezen dat het zo is. Maar soms is het ook een noodzakelijk kwaad.

 

Er wordt op grote en kleine schaal getraind maar dan komt de volgende vraag: zit er ook voldoende kennis bij de dierenverzorger/trainer over de methodieken die gestoeld zijn op de leerprincipes? Snap je waar je mee bezig zijn of ‘doe je maar wat’. Het trainen van dieren blijft een zware lading houden omdat er met te weinig onderbouwde argumenten gegooid wordt. Geen onwil maar vaak onkunde.

 

Een goede diertraining staat of valt met een trainer die een gedegen opleiding tot dierentrainer heeft gevolgd, naast een gezonde motivatie. Dieren trainen is een vak wat je in de vingers moet krijgen en oefening baart kunst.

Dieren trainen is nog steeds een ondergeschoven kindje en zou meer lading moeten krijgen, om zo het dierenwelzijn op een hoger niveau te zetten. Maar daarvoor moet je wel de kennis bezitten. Klassieke en Operante Conditionering moeten termen worden en als een tweede huid om je heen gaan zitten. Pas als je begrijpt hoe dieren leren kun je ze helpen een beter leven te geven want onze kwaliteit als trainer is hun kwaliteit van leven. Pas als je weet wat je doet, doe wat je weet.

 

Ik ben dan ook zeer verheugd over de vele aantal sprekers op het Dierentrainers Congres en de uiteenlopende onderwerpen! Het beloofd nu al een mooie dag te worden.