Toetsing, examen en herkansing

Toetsing, examen en herkansing

Toetsing en examen

Er worden geen cijfers gegeven voor de examens. We werken met een onvoldoende, voldoende of een goed.

Bij het behalen van minimaal een voldoende krijg je respectievelijk het certificaat Dierentrainer/Ervaren Dierentrainer/Professioneel Dierentrainer uitgereikt. Bij het behalen van alle certificaten worden deze omgezet in het diploma Expert Dierentrainer.

  • Module 1 Dierentrainer: online theorie-examen. 
  • Module 2 Ervaren Dierentrainer: online theorie-examen en een eindpresentatie in tweetallen. 
  • Module 3 Professioneel Dierentrainer: online theorie-examen en een scriptie.
  • Module 4 Expert Dierentrainer: online theorie-examen en een presentatie over je praktijkperiode (stage).
Herkansing

Mocht je onverhoopt een onvoldoende behaald hebben voor een toetsing (theorie-examen/presentatie in tweetallen/scriptie/eindpresentatie) van een module is het mogelijk deze te herkansen. Hieraan zijn administratiekosten verbonden van € 75,00 per aangevraagde herkansing. Je mag maximaal 1 herkansing doen per module. Mocht je daarna niet slagen kun je ervoor besluiten de module over te doen. Dan betaal je het gebruikelijke lesgeld. De kosten voor een éénmalige herkansing voor je eindpresentatie stage zijn € 225,00.