Eric Versteegen

Door positieve training activeer je het welzijn van zowel mensen als dieren.

Operationeel Expert bij de Forensische Opsporing Nationale Politie

Ik ben de echtgenoot van Toinny Lukken en nauw betrokken bij de Dierentrainers Academie. Van beroep ben ik Operationeel Expert bij Forensische Opsporing Nationale Politie. In mijn vrije tijd adviseer en ondersteun ik Toinny daar waar mogelijk bij haar werkzaamheden voor de Dierentrainers Academie.

Ik heb mij altijd, logisch bij een dienstverlenend beroep, erg geïnteresseerd in het welzijn van mens en dier en ben door deze combinatie dan ook helemaal in mijn element.

Opleiden en belonen

Het opleiden van mensen met een goed hart voor dieren tot dierentrainer in de stijl die Toinny voor ogen heeft spreekt mij zeer aan. Door positieve training activeer je het welzijn van zowel mens als dier. Belonen voor gewenst gedrag van een dier en indien mogelijk, negeren (in ieder geval niet positief straffen) van ongewenst gedrag, vraagt soms een benadering van lange adem. Maar is dat bij de mens niet anders?

In mijn werk weet ik uiteraard dat mensen ook liever beloond worden voor wat gewenst gedrag is dan aangesproken worden op wat ze niet goed doen. In het laatste zijn wij als mens best wel goed. Maar uit ervaring weet ik dat het lang niet altijd het gewenste gedrag oplevert. Met een compliment of een schouderklopje behaal je veel meer resultaat. Mensen of dieren betrappen op iets goeds en daarvoor belonen is veel leuker dan straffen voor slecht gedrag. En dat heeft Toinny heel goed begrepen!

Kwaliteiten

Respectvol, nieuwsgierig, geduldig, creatief, nauwkeurig, kennis van zaken, objectief en analytisch zijn kwaliteiten die wenselijk zijn in mijn beroep maar ook in het beroep als dierentrainer. Daarom is de combinatie zo prettig. Ik kan de expertises in mijn werkgebied benutten bij de werkzaamheden voor de Dierentrainers Academie. Ik vertrouw erop dat ik een steentje kan bijdragen in een kwalitatief optimaal bedrijf. Ik zet me dan ook in voor het welzijn voor allerlei soorten dieren door positieve training en voor het opleiden van professionele dierentrainers.