Missie & visie

Missie (inspiratie)

Het verhogen van de kwaliteit van leven van dieren onder menselijke zorg door trainingen ter bevordering van de mentale gezondheid waardoor het welzijn in al zijn aspecten verbetert.

 

Hoe zorgen we daarvoor?
Door te focussen op het verbeteren van de vaardigheden van de dierenverzorger door kennis, training, educatie en conservatie. Hierbij maken we gebruik van beloning van het gewenste gedrag zowel bij dier als mens.

Als specialisten in diergedrag en -trainingen bereiken we deze missie door zoveel mogelijk kennis te delen over dieren, hun welzijn, gedrag en hun training om zo een bijdrage te leveren aan een gezonde relatie tussen mens en dier.

       

Mijn visie (ambitie)

Marktleider zijn op het gebied van het verbeteren van de (trainings)vaardigheden van dierentrainers om het welzijn van dieren onder menselijke zorg te verbeteren en te borgen.

Hierbij wordt training als onderdeel van gedragsmanagement ingezet op basis van positieve bekrachtiging.


Hoe zorg ik daarvoor?

Dieren verdienen onze onverdeelde aandacht als het gaat om het bieden van de beste zorg. Door mijn schat aan kennis en praktische ervaring met jou te delen over hoe je dieren op een positieve manier kunt trainen, wil ik bijdragen aan een beter dierenleven in het algemeen. Als inspirator en motivator voor iedere dierenverzorger en/of dierentrainer kan ik bijvoorbeeld meehelpen in het waarborgen van het voortbestaan van instituten die dieren houden onder menselijke zorg.

Dieren trainen reduceert stress, bevordert natuurlijk gedrag en creëert een algemeen welbehagen. Het zou, net als educatie en conservatie, een vast onderdeel moeten zijn van gedragsmanagement.

De Dierentrainers Academie is een opleidingsinstituut welke tot doel heeft uit te groeien tot de grootste opleider en kenniscentrum op het gebied van het opleiden tot professionele dierentrainers.