Action Learning Academy

Action Learning Academy

In 2013 heb ik een 2-daagse opleiding gevolgd tot Action Learning Practioner, vervolgens heb ik de 4 daagse tot Action Learning Coach gevolgd. Daarna heb ik, samen met Jos Grob en later met Twan Paes, oprichters van de Action Learning Academy, een aantal managementtrainingen verzorgt voor o.a. Prorail en Bayer. Omdat lesgeven aan dierentrainers veelal verweven is met managementtaken is het leuk de verbinding te vinden en kennis uit te wisselen over mens- en diergedrag.

Action Learning is een vorm van managementtrainingen, waarin een groep deelnemers, door bespreking van urgente en belangrijke problemen, van en met elkaar leert. Het ondernemen van acties, onbekende problemen aanpakken, nieuwe paden zoeken, risico’s nemen en experimenten aangaan zijn inherent aan Action Learning.

Action learning is ‘leren door doen, ervaren, gecombineerd met systematisch reflecteren daarop’. Action learning heeft als ambitie het leren door individueel- en groepsleren te verbeteren en direct te koppelen aan prestaties op de werkvloer.

    

Action Learning Coach

Ik ben teamlid van de docenten van de Action Learning Academy. Leren leiding geven in veranderprocessen, innoveren en werken aan het probleemoplossend vermogen zijn methodieken waarbij we gezamenlijk tot betekenisvolle oplossingen weten te komen. Samenwerken, leren en presteren zijn dan direct toepasbaar op de werkplek. Action Learning verbindt leren en presteren. Deze kennis is heel toepasbaar in het werken met mens en dier.

Voor meer informatie klik je hier